Vores PLM Tilgang

Til succesfuld forbedring af din Product Lifecycle Management og din forretning

Sådan arbejder vi med PLM og Industri 4.0 (smart industri)

Arbejd med os

Sådan arbejder vi

Hos BoostPLM arbejder vi sammen med dig som Product Lifecycle Management (PLM) konsulenter. Når der er en klar vision for PLM og Industri 4.0 – og en forståelse af, hvad der er nødvendigt for at opnå den – så leverer vi ved at arbejde inden for dine rammer, ved at bruge dine planlægningsredskaber og ved at holde os til dine skemaer og planer. 

Vi har senior specialister med erfaring på tværs af Engineering og Operations, og vi forstår nødvendigheden i at være i stand til at adressere behovene på tværs af forskellige divisioner i din virksomhed. 

Besøg vores konsulenters sider for at lære mere om vores team. Du kan også besøge vores blog og læse PLM og Industry 4.0 artikler skrevet af vores konsulenter. 

Vores forpligtelse

Verdenen forandrer sig, fokusset i din organisation udvikler sig, og din strategi vil skulle tilpasse sig undervejs. 

BoostPLM arbejder tæt sammen med dig for at sikre, at jeres PLM og Industri 4.0 løsninger passer til din virksomheds skiftende behov.

PLM approach

Omfavn

Organisatorisk Forandring

og få Succes gennem Product Lifecycle Management

Styr forandringerne

At forløse potentialet inden for PLM og Industri 4.0 i en produktionsvirksomhed kræver komplekse ændringer af processer, systemer og adfærd.

 

Små, kontituerlige ændringer skaber bedre og mere holdbare resultater end store spring. Inkrementelle, agile forbedringer giver også mere værdi til forretningen.

 

Uanset om forandringerne er små eller store, så tager det tid at ændre måden en organisation arbejder på, og det kræver en vedvarende indsats.

 

Det kræver buy-in og tilpasning til det nye system fra medarbejdere på hvert niveau, og med en samlet indsats for at få alle på samme side, vil resultaterne være klare at se for alle. 

 

Vi stræber efter at sikre os, at alle involverede parter får en dybdegående forståelse for, hvorfor forandringerne foregår, og hvordan det vil påvirke dem. 

 

Skridt for Skridt

En simpel forklaring på, hvad der nødvendigvis skal se i en organisation under forandring, blev udviklet af Kurt Lewin for mere end 80 år siden, og er kendt som Unfreeze – Change – Refreeze modellen. 

 

Lewin brugte analogien om at ændre formen på en isblok fra en kube til en kegle: Den eneste måde at få en iskube fra en kube til en kegle er at smelte igen, hælde vandet i en kegleform og fryse vandet. 

 

At kigge på forandring som en process med individuelle skridt er bevidst at være brugbart. Vi tror på mange små skridt frem for gigantiske spring, fordi små skridt gør det lettere for folk at imødekomme de forandringer og tilpasse sig processen undervejs. 

 

Derfor er vores version af Lewins model et loop (se nedenfor).  

Unfreeze

Enhver organisation med behov for substantiel forandring må først acceptere, at denne forandring er nødvendig. 

Dette er lettere gjort, hvis organisationen allerede er udfordret af markedet, og væsentligt sværere, hvis status quo ser ud til at fungere fint. 

De færreste mennesker er glade for forandring, og nogle vil ikke drage fordel af det. Derfor skal casen for forandring sættes ordentligt. 

Change

I løbet af tiden for forandring vil organisationen være i et stadie af krise: Intet er let, og intet føles sikkert. 

Alle har behov for at være velinformerede og involverede for at holde fast i momentum. 

Refreeze

Så snart forandringerne er implementeret succesfuldt, er det tid til at nedfryse igen. 

Dette vil vise, at forandringerne er endelige og at de kan stoles på. Refreeze re-introducerer stabilitet og struktur. 

Tag det skridt for skridt, og gentag

Forandringens Iterationer

For hvert skridt i vores agile process fokuserer vi på fire hovedelementer: Data, Process, Adfærd og System. 

Det mener vi, er grundstenene for Product Lifecycle Management og Industri 4.0 udvikling. 

Data

At rense og tilføje de rette højkvalitets data er afgørende for at opnå succes. 

Hvis kvaliteten af data er lav, eller folk kæmper med at lokalisere de rette data, er det usandsynligt at medarbejdere vil bruge systemet som det er intenderet. 

Mennesker

Mennesker er ikke maskiner, og hvis noge i årevis har gjort noget, der fungerer, så føler de ikke nødvendigvis behovet for at ændre det – eller måske er de ikke enige i forandringerne. 

Vores erfaring er, at mennesker ofte stoler på undercover Excel-ark og Access databaser (der ikke er synlige i nogle procesdiagrammer) mere end de officielle systemer. 

Derfor er det essentielt at adressere adfærd for at sikre, at I får de fulde fordele ved at ændre systemet. 

Vi vil få dine medarbejdere med om bord på forandringeren for at sikre, at alt bliver implementeret, og at de nye workflows er etableret rigtigt. 

Working with PLM

Proces

Som regel er det første skridt at kortlægge eksisterende processer og informationsflows. For at gøre dette snakker vi med alle, inklusiv folkene i produktionen, for at sikre, at vi ved hvad de behøver af information og software for at kunne udføre deres job. 

Herefter skitserer vi den nye, strømlinede proces med et minimum af overdragelser og automatiserer informationsflowet mest muligt. 

Efterfølgende kortlægges roller og ansvar, og her kan der opstå forslag til forandringer i de organisatoriske strukturer, hvilket kræver buy-in fra ledelsen.

System

Sideløbende med skitseringen af processerne konfigurerer vi de nødvendige IT-systemer. 

Vi vil selvfølgelig benytte systemerne out-of-box, når det er muligt, men mange systemer er blevet designet til simpelt brug og med lille fokus på effektivitet. 

Ofte er det forholdsvis let at skræddersy en konfiguration for at forbedre effektiviteten drastisk. Dette gør vi in-house. 

Del dette

Del på facebook
Del på linkedin

Vil du forandre din forretning i dag?

Kontakt os for at lære mere

Portrait of Erik Løber

Erik Løber

Managing Director

Groupwork